Olešnice na Moravě, obřadní síň

Zaměření, návrh, výroba, zavěšení dekoračních závěsů a záclon pro obřední síň