Obec Obora – Kulturní dům

313 obyvatel

Zaměření, návrh, výroba, zavěšení hlavní opony, závěsů, záclon.