Obec Albrechtičky – Kulturní dům

662 obyvatel

Zaměření, návrh, výroba, montáž, kotvení nosné konstrukce, montáž oponové kolejnice, výroba a zavěšení hlavní sametové opony, harlekýnu, zadního sametového černého horizontu, bočních horizontů,

montáž a zavěšení temnicích závěsů a záclon pro hlavní sál a přísálí.